Mừng Chủng Viện P. Minh 75 tuổi

Mic Đạt

Quán Ven Đường tiếp tục đăng những hình ảnh trong ngày lễ Tạ Ơn mừng Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long tròn 75 tuổi (15.8.1944- 15.8.2019). Hy vọng những tấm ảnh chụp do anh bạn không chuyên, nhưng đầy nhiệt tình, vẫn mang đến cho các bạn những giây phút ấm lòng khi bắt gặp lại đâu đó những khuôn mặt từ hơn bốn, năm mươi năm về trước.

Cha Giám Đốc Chủng Viện hiện nay

Cha Phaolô Nguyễn Văn Thãnh sinh năm 1933 – Linh mục năm 1958.
Một trong các vị khóa đầu tiên 1944 Tiểu Chủng Viện P. Minh Vĩnh Long.

Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh (ngồi giữa) sinh năm 1932 – Linh mục năm 1959
Một trong các vị khóa đầu tiên 1944 Tiểu Chủng Viện P. Minh Vĩnh Long.