Chưa được phân loại

RIP | Anh Giuse Nguyễn Thành Công, Giồng Lớn, Trà Vinh

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em Cựu P. Minh Vĩnh Long trân trọng báo tin:

GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG

Cựu Philipphê Minh 67′
Giồng Lớn, Trà Vinh
Sinh ngày 1954
Mất vào trưa Thứ Ba 16.05.2023

Lễ An Táng vào lúc 9 giờ
Thứ Năm 18.05.2023 tại Nhà Thờ Giồng Lớn
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn anh Giuse
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Trân trọng báo tin và chân thành phân ưu cùng gia quyến.
Tm. anh em cựu P. Minh Vĩnh Long

Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button