Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 09.03.2020

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download  bài Tin Mừng MP3 tại đây. 

Tin Mừng: Lc 6,36-38
Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”. Đó là lời Chúa.

https://i2.wp.com/thejoecatholic.org/wp-content/uploads/2015/03/scales.jpg

Bài liên quan

Back to top button