Bánh mì sáng | Thánh lễ trực tuyến 5 giờ 30 sáng Thứ Tư Tuần Thánh | 08.04.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây. 

Tin Mừng: Mt 26,14-25
Con Người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.

https://scontent-hkt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/1917320_1093068110714622_8531102780179785402_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=9267fe&_nc_oc=AQlW0c1Js9NAuqyBEmF3PS49QYDFMhFMQaZjnMDxS9esfr6kK7c_OHcjAsc7Dwfna9g&_nc_ht=scontent-hkt1-1.xx&oh=365c3b04ee2ee815ddd1cd627c45e5b2&oe=5EAF59E1Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị”. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy”. Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn lễ Vượt Qua. Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!” Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”. Đó là lời Chúa.