Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng Mười Một

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01.11.2016

toussaint_4_site

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô và giữa các thành phần Hội Thánh với nhau. Hôm nay chúng ta nhìn lên các Thánh Nam Nữ trên thiên đàng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, Chúa muốn mọi người được nên thánh. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh nam nữ, và nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được lên trời vinh hiển với các ngài trên thiên đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Amen.

 1. Chúa phán: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh chăm chỉ sống lời Chúa dạy, để cùng được hạnh phúc với các thánh trong Nước Trời.
 2. Chúa phán: “Phúc cho những ai khao khát lẽ công chính, vì họ sẽ được no thoả”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn hướng lòng về những sự nên thánh, để làm nhiều việc lành mà giúp cho nhiều người cùng được nên thánh.
 3. Chúa phán: “Phúc cho những ai biết thương xót người, vì họ sẽ được thương xót”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết tỏ lòng thương xót đối với mọi người, để nên chứng tá cho lòng thương xót Chúa giữa trần gian.
 4. Chúa phán: “Các con hãy vui mừng, vì phần thưởng dành cho các con thật lớn lao ở trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết noi gương các thánh nam nữ, mà làm sáng danh đạo Chúa trước mặt mọi người.

 

cn32tn-cCHÚA NHẬT XXXII 06.11.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,Nhóm người Sa-đốc thì không tin có sự sống lại, và không tin sự sống đời sau. Chúa Giêsu cải chính và xác quyết với mọi người là có sự sống lại và có sự sống đời sau. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người cùng tin Lời Chúa Giêsu dạy:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa từ cõi hằng sống đã đến giữa nhân loại trần gian. Chúa dạy chúng con biết có sự sống lại và có sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn kết hiệp với Chúa, để ngày sau chúng con được sống lại với Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.Amen.

 1. “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin có hằng sống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, thể hiện đức tin vào sự sống đời sau, nhờ việc cùng nhau cử hành Phụng vụ, và giúp nhau thực thi việc bác ái Kitô-giáo.
 2. “Những người thuộc nhóm Sa đốc chủ trương không có sự sống lại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trên trần gian, đều nhận ra sự thật nơi cuộc đời Chúa Kitô, mà tin rằng có sự sống lại, và có sự sống đời sau.
 3. Chúa phán: “Những ai được xét là đáng hưởng phước đời sau, thì không chết nữa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết thực hành lời Chúa, và luôn hướng các hoạt động của mình về sự sống đời sau, mà tích trữ cho kho tàng trên trời.
 4. Chúa phán: “Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta sốt mến việc đạo, làm nhiều việc lành, và trở nên chứng tá cho hạnh phúc Nước Thiên Đàng mai sau.

CHÚA NHẬT 13.11.2016
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Augustin Schoeffler, parti pour la mission du Tonkin Occidental en 1847, est condamné à mort et décapité en 1851. Trois rangs de soldats, dirigés par deux mandarins à dos d’éléphant, forment une triple barrière pour contenir la foule et empêcher une éventuelle insurrection. Le bourreau a déjà frappé Augustin Schoeffler ; ému, il devra donner trois coups de sabre avant que ne tombe la tête de la victime. Anonyme vietnamien contemporain des faits. Papier collé sur toile légère, collé ensuite sur contre plaqué.

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng: là sống đức tin và làm chứng đức tin Công giáo. Chúng ta là con cháu các ngài, chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội và cho đồng bào Việt Nam:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa! Các tiền nhân Việt Nam chúng con đã anh dũng làm chứng đức tin. Nhờ lời cầu bàu của các ngài, xin cho chúng con là con cháu, được noi gương các ngài, can đảm sống đạo Chúa giữa xã hội hôm nay, mà loan truyền Tin Mừng cứu rỗi cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Amen.

   1. Mỗi Kitô-hữu đều có sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, biết dùng mọi khả năng và hoàn cảnh sống của mình, mà làm chứng cho tình yêu và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.
   2. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang thành tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa, cần gạt bỏ những thành kiến riêng tư, để tin nhận Chúa Kitô, và Tin Mừng cứu rỗi của Ngài.
   3. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết chịu khó hy sinh cùng với Chúa Kitô, để xa lánh tội lỗi, và càng vững tin vào vinh quang của Chúa trong Nước Trời.
   4. Chúa phán: “Ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dám trung thành sống đạo Chúa cách dũng mạnh, và can đảm giúp nhau đạt tới ơn cứu rỗi của Chúa.

 

cn33tn-cCHÚA NHẬT XXXIII 13.11.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,Gần cuối năm phụng vụ, Hội Thánh hướng chúng ta đến ngày Quang Lâm của Chúa. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến, nhưng không biết lúc nào. Vậy chúng ta phải làm gì, để khi ngày ấy đến, chúng ta được vào hưởng sự sống của Chúa? Chúng ta hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Xin cho chúng con chân thành sống đạo, dù phải chịu nhiều gian khổ, chúng con vẫn không từ nan, hầu ngày sau đặng lên Thiên đàng hưởng phước vô cùng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Amen.

    1. Chúa phán: “Những gì các con đang thấy, sẽ bị tàn phá, không còn hòn đá nào”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết cùng nhau xây dựng Hội Thánh hiệp nhất, bình an và yêu thương nhau, mà hưởng trọn ơn Chúa cứu chuộc.
    2. Chúa phán: “Các con hãy coi chừng kẻo bị lừa bị gạt”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và với Lời Chúa, để khỏi bị mắc lừa bởi những chước quỷ ma cám dỗ.
    3. Chúa phán: “Trước ngày ấy, người ta sẽ bắt các con, điệu các con đến trước mặt vua quan”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu dám chịu bách hại vì Chúa, và dám làm chứng cho tình thương và ơn cứu rỗi Chúa trước mặt mọi người.
    4. Chúa phán: “Vì danh Thầy, các con sẽ bị thế gian thù ghét”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tin tưởng trông cậy nơi Chúa, luôn yêu mến Chúa, và luôn làm sáng danh Đạo Chúa giữa trần gian này.

CHÚA NHẬT XXXIV 20.11.2016
CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

christtheking2013

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,Chúa Giêsu đến trần gian để thành lập Nước Thiên Chúa. Khi bị treo lên thập giá, chính là lúc Ngài được tấn phong làm Vua. Ngài là Vua Tình Yêu, Vua Lòng Thương Xót. Chúng ta là Dân của Ngài. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, là Vua vũ trụ, và là Vua giàu lòng thương xót. Chúa đã qui tụ chúng con vào Đoàn Dân Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con thể hiện lòng thương xót giữa trần gian, mà chắc chắn được vào hưởng phước Thiên đàng.Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.Amen.

   1. Các kỳ mục nhạo báng rằng: “Hắn cứu được thiên hạ, hãy tự cứu mình đi”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, thể hiện sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu, dám chịu khó chịu cực, giúp cho đoàn chiên được sống lòng thương xót.
   2. Lính tráng chế giễu Người rằng: “Nếu ông là Vua, hãy tự cứu mình đi”. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới chấm dứt chiến tranh, mọi người tin nhận Chúa Giêsu là Vua, để sống trong hoà bình yêu thương nhau, và được hưởng ơn cứu chuộc.
   3. Trên thập giá, người tử tội thưa với Chúa rằng: “Khi vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho các tội nhân, những người nguội lạnh sống xa cách Chúa, sớm có lòng ăn năn thống hối, trở về sống trong lòng thương xót Chúa.
   4. Chúa phán: “Hôm nay, con sẽ được ở trên thiên đàng với Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, kiên trì sống đạo, thực thi lòng thương xót, xứng đáng là con Chúa, và đáng được vào hưởng phước trong Nước Trời.

cn01vongCHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng khởi đầu cho Năm Phụng Vụ, là thời gian Hội Thánh dọn lòng chúng ta đón nhận Đấng Cứu Thế. Đề tài của Chúa nhật hôm nay, là Lời Chúa phán: “Các con phải tỉnh thức và sẵn sàng”. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu chuộc. Chúng con đang sống giữa trần gian có nhiều quyến rủ chúng con từ chối Chúa. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng, luôn vững lòng tin cậy nơi Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Chúa phán: “Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa đến”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn là một cộng đoàn thức tỉnh và sẵn sàng, để làm chứng về Tin Mừng của Nước Thiên Chúa đang đến.
 1. Chúa phán: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Quang Lâm của Chúa cũng sẽ như vậy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết tránh xa tội lỗi, dám thi hành ý muốn của Chúa, và chuẩn bị sẵn sàng để bước vào Nước Trời.
 1. Chúa phán: “Các con không biết ngày nào Chúa các con sẽ đến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết luôn giữ tâm hồn thanh sạch, trang sức bằng những việc lành, mà vững lòng chờ đón Chúa Cứu Thế.
 1. Chúa phán: “Chính giờ phút các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tỉnh thức sẵn sàng, bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, và lãnh nhận các bí tích.

Bài liên quan

Back to top button