Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng Sáu 2018 | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT X TN
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 03/06/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Trong bữa tiệc Vượt qua của Chúa, lương thực được dọn ra cho chúng ta là chính Mình Máu Thánh Chúa, để nuôi chúng ta đến sự sống đời đời. Chúng ta hãy hết lòng thờ kính mến yêu Bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã ở lại cùng chúng con mọi ngày trong Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con năng hiệp dâng Thánh Lễ, sống Thánh Thể mỗi ngày; hầu tất cả chúng con được hưởng trọn Tình yêu Chúa trên Nước Thiên Đàng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Hội Thánh là Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi Kitô-hữu, ý thức mình là một chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, phải luôn yêu mến Thánh Thể, tích cực tham dự Thánh Lễ, nhất là sốt sắng chầu Chúa và Rước lễ cách xứng đáng.
 2. Chúa dạy cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, khi biết tìm lương thực nuôi thể xác, thì cũng phải biết tìm kiếm lương thực nuôi linh hồn, là chính Bí tích Mình Máu Thánh Chúa.
 3. Chúa phán: “Các con hãy nhận lấy mà ăn, nầy là Mình Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi hiệp thông trong Thánh Thể Chúa, biết thông chia sức sống thần linh và tiền của vật chất cho những người đang túng thiếu.
 4. Chúa phán: “Nầy là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới và vĩnh cửu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, trung thành giữ giao ước Thánh Lễ, chú tâm sống Lời Chúa dạy, và luôn hợp nhất trong một Nhiệm Thể Chúa.

 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 08/06/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
“Ngôi Lời hoá thành người”, đó là dấu chỉ biểu lộ Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. “Thánh Tâm Chúa bị đâm thâu”, lại là dấu hiệu cho mọi người thấy Tình yêu lạ lùng ấy. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta khám phá và đáp lại Tình yêu Chúa:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình yêu Chúa qua Trái Tim Con Chúa bị đâm thâu. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết noi theo gương yêu thương của Chúa, mà mến Chúa yêu người, hầu đáng được lên Thiên đàng, tận hưởng tình yêu Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn diễn tả tình yêu Chúa đối với mọi người đang sống quanh mình, hầu làm cho nhiều người nhận biết: Thiên Chúa là Tình yêu.
 2. “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, dù trong hoàn cảnh nào, đều nhận biết Thiên Chúa luôn đầy lòng yêu thương họ, để họ biết sử dụng đời sống mình mà làm cho danh Chúa được hiển sáng.
 3. “Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi được hiệp thông trong Chúa Kitô, cũng biết sẵn sàng làm chứng cho tình yêu Chúa, biết chịu khó và hy sinh mà giúp cho nhiều người được ơn cứu rỗi.
 4. “Một tên lính lấy ngọn giáo, đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu, nước và máu chảy ra”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, và thực hành những lệnh truyền của Chúa.

 

CHÚA NHẬT X 10/06/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Trong khi Chúa Giêsu quá tích cực rao giảng Tin Mừng cho mọi người, và hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, thì những người thân và các kinh sư cho rằng Chúa bị quỷ ám, bị mất trí. Ước gì mọi người thực hành Lời Chúa, và hăng say loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người thực hành ý Chúa và rao giảng Tin Mừng cho mọi loài. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, giúp chúng con chiến thắng sự dữ và ma quỷ trần gian, mà đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu Thiên Đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen. 

 1. “Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến”. Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần Hội Thánh cùng hợp nhất nên một trong Đức Giêsu Kitô, mà chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ và tích cực loan truyền ơn cứu rỗi.
 2. Chúa phán: “Mọi tội lỗi và lời phạm thượng, thì cũng sẽ được tha”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, những người chống đối Thiên Chúa, người phạm thượng, sớm được ơn ăn năn trở lại mà thú nhận tội lỗi, và được tha thứ.
 3. Chúa phán: “Ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn tích cực cộng tác với những ơn huệ Thánh Thần, để rao giảng Tin Mừng và thực thi Thánh Ý Thiên Chúa trên hết mọi sự.
 4. Chúa phán: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết luôn luôn thi hành ý muốn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mình hằng ngày.

 

CHÚA NHẬT  XI 17/06/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh, truyền sức sống của Chúa cho Hội Thánh, và dẫn đưa Hội Thánh đến Nước Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong Hội Thánh, chúng ta phải hoạt động, phải hoàn thành các sứ vụ của Hội Thánh. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được thông phần sự sống của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để Người hoạt động trong chúng con, làm cho chúng con nên những phần tử sống động của Dân Thiên Chúa, cho chúng con tận hưởng Nước Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống như chuyện người gieo hạt giống”. Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần Hội Thánh đều hoạt động theo cùng một đức tin, một đức ái, và một sức sống do Chúa Thánh Thần ban cho.
 2. Chúa phán: “Đêm hay ngày, Nước Thiên Chúa vẫn sống, vẫn nẩy mầm và mọc lên”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu vẫn luôn sống đức tin Kitô-giáo, vẫn hằng liên lỉ cầu nguyện, và hăng say rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
 3. Chúa phán: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé, khi lớn lên, thành cây to nhất”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, hiểu biết giá trị của các việc đạo đức bác ái, tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng có ý nghĩa và giá trị rất lớn trong Nước Trời.
 4. “Người dùng nhiều dụ ngôn mà giảng dạy Lời Chúa cho họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết dùng nhiều cách nói, nhiều việc làm, gương sáng đạo đức, mà giảng dạy giáo lý đạo Chúa cho những người chung quanh.

 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
KHAI MẠC NĂM THÁNH 19/06/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Kỷ niệm 30 năm Tuyên Thánh 117 vị Tử Đạo Việt Nam, là dịp để chúng ta ca tụng những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng làm chứng đức tin Công giáo. Chúng ta là con cháu các ngài, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh và đồng bào Việt Nam:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng làm chứng đức tin trên đất nước chúng con. Nhờ các ngài cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con can đảm sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, hầu đáng được hưởng phước thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. “Trong số đông những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp”. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, hân hoan bày tỏ đức tin Công Giáo, thực hành Lời Chúa, cho mọi người cùng gia nhập Hội Thánh mà thờ phượng Chúa.
 2. Những người Hy lạp nói với Philipphê: “Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người Việt Nam, đều muốn gặp Chúa Kitô, muốn trở thành môn đệ Chúa Kitô, và muốn sống theo giáo lý Tin Mừng của Chúa Kitô.
 3. Chúa phán: “Nếu hạt lúa gieo vào đất mà chết đi, thì nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết chịu khó hy sinh, để đem ơn cứu rỗi đến cho nhiều người, và trổ sinh hoa trái đức tin cho anh chị em mình.
 4. Chúa phán: “Khi Ta được đem lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, kiên trung và hân hoan sống đạo, nhằm giúp mọi người cùng được ơn cứu rỗi của Chúa.

 

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 24/06/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Cả cuộc đời của Gioan Tẩy Giả là lời tiền hô cho Chúa Giêsu: từ việc sinh ra, đến lời rao giảng và cả cái chết của Gioan cũng đều là tiên trưng cho Chúa Giêsu. Mừng sinh nhật thánh Gioan, chúng ta muốn dùng cuộc sống mình giới thiệu ơn cứu rỗi Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chọn Thánh Gioan Tẩy Giả làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế. Xin Chúa cũng chọn gọi chúng con trở nên như những chứng tá cho tình thương Chúa, cho ơn cứu rỗi Chúa giữa mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. “Hai ông bà là người công chính, sống đúng theo mọi điều răn của Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trẻ trong Hội Thánh, noi gương gia đình ông Giacaria và bà Elisabeth, sống đúng theo mọi điều răn và mọi lệnh truyền của Chúa.
 2. “Theo tục lệ của hàng tư tế, ông được vào dâng hương trong Đền Thờ Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu ý thức mình phải dâng Thánh lễ trong đền thờ Chúa, biết sắp xếp công việc trần gian, mà dành ưu tiên cho việc thờ phượng Chúa.
 3. Sứ thần nói: “Gioan sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Gioan sẽ được đầy Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, ý thức mình đã được nên cao trọng, được tràn đầy Thánh Thần, thì luôn sống xứng đáng là con Thiên Chúa.
 4. Sứ thần nói: “Gioan sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, trở nên chứng tá của tình thương và ơn cứu rỗi Chúa giữa mọi người, nhằm đưa nhiều người về Nhà Chúa.

CHÚA NHẬT XII 24/06/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Sống giữa trần gian hôm nay, chúng ta phải đương đầu với biết bao nghịch cảnh, sự dữ, thiên tai và những cám dỗ của ma quỷ. Sức chống trả của con người có giới hạn, nên chúng ta phải trông cậy vào quyền năng Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là sức mạnh vững vàng của chúng con. Xin cho chúng con khi đã đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa, thì được ơn vững tin, được ơn bình an, được hân hoan ở đời này, và đời sau được hưởng ơn phần rỗi trong Nước Thiên đàng đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy sang bờ bên kia đi!”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ trong Hội Thánh, nhiệt thành lãnh đạo đoàn Dân Chúa, vượt qua những sóng gió trần gian, mà đạt tới bờ bến thiên đàng trong bình an.
 2. “Một trận cuồng phong nổi lên, sóng gió ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu đang bị chao đảo mất đức tin, sớm được thức tỉnh mà trở lại cùng Chúa và Hội Thánh, được vững tin, được bình an và được cứu rỗi.
 3. Chúa phán: “Sao nhát quá vậy? Các con vẫn chưa có lòng tin sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, dù phải chịu nhiều khổ nhọc, nhiều thử thách và cám dỗ, nhưng họ vẫn luôn vững tin vào quyền năng và tình thương của Chúa.
 4. Các ông nói với nhau: “Vậy Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, luôn tôn thờ và kính mến Chúa, luôn tuân giữ và thi hành các giới răn Chúa.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 29/06/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thánh Phêrô và Phaolô, là những vị Tông đồ được Chúa chọn làm nền tảng xây dựng Hội Thánh, vì các ngài đã tin và mến Chúa hết lòng. Cùng với Hội Thánh, chúng ta long trọng mừng lễ kính các ngài. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của các Tông đồ. Xin cho chúng con khi đón nhận giáo lý của các Tông đồ, cũng làm sống dậy đức tin của mình, và cộng tác với hàng giáo phẩm mà xây dựng và mở rộng Nước Chúa.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Chúa Giêsu phán với Phêrô: “Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh, luôn cùng có một đức tin và một lòng mến như Phêrô, để tận tình phục vụ Dân Thánh Chúa.
 2. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Ta hơn những người khác không?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu có được lòng yêu mến Chúa như thánh Phêrô, để trung thành giữ đạo, và hăng say hoạt động Tông đồ giáo dân.
 3. Chúa hỏi Phaolô: “Sao ngươi đi bắt bớ Ta?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Kitô, và những người chống đối Chúa Kitô, được ánh sáng lời Chúa chiếu soi, và được ơn ăn năn trở lại, mà cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa.
 4. Thánh Phaolô dạy: “Vợ chồng hãy yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Kitô-hữu trong cộng đoàn chúng ta, luôn đoàn kết một lòng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau thờ phượng và kính mến Chúa.

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button