Lời nguyện giáo dân Tháng Năm | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền VL

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

Rosary-03

LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG 01.05.2017

GiuseLaoCongLỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã dày công lao động để nuôi Gia Đình Thánh Thất, để xây dựng mái ấm tình thương và hạnh phúc gia đình. Ngài là gương mẫu cho các thợ thuyền và gia trưởng. Nhờ lời cầu bàu của Ngài, chúng ta hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, vì Chúa muốn loài người hưởng sự sống gia nghiệp Chúa; và Chúa chọn Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, thì xin nhờ lời cầu bàu của Ngài, cho chúng con đặng giữ đạo nên ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước vô cùng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

 1. Thánh Cả Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nhờ sự bàu chữa của thánh Giuse, được nên như một đại gia đình luôn hiệp nhất với nhau, sống thánh thiện và yêu thương nhau.
 2. Thánh Cả Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, những người lao động, tìm được việc làm thích hợp với khả năng mình, biết tôn trọng nhân phẩm, công lý, mà phục vụ đời sống con người.
 3. Thánh Cả Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người giám hộ, biết ra sức xây dựng gia đình mình, thành một mái ấm yêu thương, nhiều hạnh phúc, và đầy lòng đạo đức kính thờ Chúa.
 4. Thánh Cả Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng trong họ đạo chúng ta, sốt sắng tôn kính Thánh Giuse, biết hướng dẫn gia đình đọc kinh chung trước bàn thờ Chúa, và giúp nhau tận hưởng tình yêu Chúa.

CHÚA NHẬT  IV  PHỤC SINH  07/05/2017
CHÚA CHIÊN LÀNH

Cn04PS-ALỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên, nghĩa là sức bảo vệ, sức sống và là nguồn nuôi dưỡng dân Kitô-giáo. Chúng ta cùng đặt mình dưới cánh tay yêu thương của Chúa, để được sự sống mới, sự sống làm con Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chăn chiên nhân lành. Chúa hướng dẫn chúng con hưởng cuộc sống an nhàn. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay, đem yêu thương của Chúa đến cho mọi người, để tất cả được trở nên một ràn chiên, đi theo một Chúa chiên.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Chúa phán: “Ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, người đó là kẻ trộm”. Chúng ta cầu nguyện cho thành phần lãnh đạo trong Hội Thánh, luôn là hiện thân của Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, luôn nhiệt tâm phục vụ mọi tín hữu trong tình yêu Chúa.
 2. Chúa phán: “Ai qua cửa mà vào chuồng chiên, người đó là Mục tử”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia, biết theo gương lãnh đạo của Chúa Giêsu, để hướng dẫn người dân biết tôn trọng nhân phẩm, công lý và hoà bình.
 3. Chúa phán: “Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, nhờ năng kết hợp với Chúa mà được sự sống mới, được bảo vệ khỏi sự dữ, được Chúa yêu thương và được sống trong Nước Chúa.
 4. Chúa phán: “Phần Ta, Ta đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng và sốt sắng tham dự thánh lễ và rước lễ, để được phần thưởng là sự sống dồi dào trên thiên đàng.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 14.05.2017

Cn05-PS-ALỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu thương yêu chúng ta, Ngài ra đi để dọn chỗ cho chúng ta, để chúng ta cũng được vinh quang. Ngài là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Chúng ta hãy luôn đi trên con đường của Ngài, để hưởng sự thật và sự sống của Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Chúa muốn ban sự sống của Chúa cho chúng con. Xin ban ơn Thánh Thần, giúp chúng con chắc chắn đi đến được với Chúa Cha, là nguồn hạnh phúc thật và vĩnh cửu trên thiên đàng.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

 1. Chúa phán: “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn được ơn bình an của Chúa, để chứng tỏ đức tin vào Thiên Chúa, và đức tin vào Đấng cứu chuộc trần gian.
 2. Chúa phán: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho những người yếu kém đức tin, sớm gặp thấy những bằng chứng đức tin vào Chúa Phục sinh, để cùng được ơn cứu rỗi.
 3. Chúa phán: “Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu trên trần gian luôn kết hợp với Chúa, thông phần vào cuộc thương khó Chúa, để cùng được dự phần vào sự phục sinh vinh hiển Chúa.
 4. Chúa phán: “Ai xem thấy Thầy là xem thấy Chúa Cha”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn nhận ra Chúa phục sinh trong thánh lễ, trong các bí tích, trong kinh thánh, trong người nghèo, và trong vạn vật.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 21.05.2017

Cn06-PS-ALỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Ai chân thành tuân giữ các giới răn Chúa, thì người đó có lòng yêu mến Chúa. Muốn yêu mến Chúa hết lòng, thì cần phải có ơn Bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Thế nên Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ, để các ông yêu mến Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng. Xưa, Chúa đã ban Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông đồ, thì nay, xin Chúa cũng lại ban Thánh Thần xuống, đốt lửa tin cậy mến trong lòng chúng con, và an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, vừa tin vững mạnh nơi Chúa, vừa biết dùng đời sống của mình mà chứng tỏ lòng yêu mến Chúa.
 2. Chúa phán: “Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con Đấng Bảo Trợ khác”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu diễn tả sự hợp nhất với nhau, nhờ chung một lời cầu nguyện của thánh lễ, trong cùng một Chúa Thánh Thần.
 3. Chúa phán: “Thế gian không biết Người, còn các con thì biết Người, vì Người ở trong các con”. Chúng ta cầu nguyện cho thế gian và các Kitô-hữu, nhận biết ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, để tôn trọng sự thật và xây dựng sự bình an.
 4. Chúa phán: “Ai nghe và tuân giữ các điều răn Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, để diễn tả lòng yêu mến Chúa, và đáng được sống đời đời.

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 28.05.2017

ChuaThangThienLỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nghĩa là Ngài mặc lấy quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. Những ai trung thành làm môn đệ Ngài cũng sẽ được vinh quang với Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Con Chúa cứu chuộc chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con làm cho muôn dân trở nên môn đệ Chúa Kitô, hầu cho mọi người cùng được vui hưởng Nước Trời vinh hiển muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết trân trọng địa vị cao cả của người con Thiên Chúa, được vinh quang và danh dự của Nước Trời.
 2. Chúa phán: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng mọi khả năng và hoàn cảnh sống của mình, mà rao giảng Tin Mừng cứu rỗi và tình thương Chúa cho mọi người.
 3. Chúa phán: “Các con hãy làm phép rửa cho họ, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết làm lớn mạnh ơn bí tích Rửa Tội, bằng việc tích cực rao giảng Tin Mừng cho mọi người.
 4. Chúa phán: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Thánh Kinh, trong các Bí tích, trong Thánh lễ, và trở nên hiện thân của Chúa Kitô ở giữa trần gian.