Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 2B Mùa Thường Niên 2024 – TV39

Công trình cứu độ được thực hiện bởi Chúa Giêsu luôn trung thành thực thi Thánh ý Chúa Cha. Ngài nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người”. Là môn đệ của Chúa Giêsu chúng ta được mời gọi đến ở lại với Ngài, kết hiệp với Ngài trong một thần trí và trở nên chi thể của Chúa Kitô. Từ đó mọi việc chúng ta làm là để vinh danh Chúa. Cuộc đời chúng ta trở nên một bài ca, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta giới thiệu Thiên Chúa, Vua tình yêu của mình cho thế giới chung quanh qua chính cuộc sống luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa và thân thưa với Ngài “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài”.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button