Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 21 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 21A Mùa Thường Niên 2023 – TV137

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Thánh Phêrô đã đại diện cho các môn đệ xác tín rằng “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu đã gọi Phêrô lá Đá và trên nền tảng Đức Tin này Chúa đã xây Hội Thánh của Ngài. Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang nhìn và hỏi mỗi người chúng ta cùng một câu hỏi như vậy. Người môn đệ chân chính phải xác định rõ ràng Ngài là ai trong cuộc đời của mình. Chúng ta không thể tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa của mình nhưng lại sống trái ngược với Tin Mừng hay Ngài là Đấng Cứu Độ chúng ta nhưng lại sống bám víu vào danh vọng, quyền lực và của cải trần gian. Chúng ta hãy cùng hát Thánh Vịnh với lòng tin tưởng rằng lòng nhân hậu Chúa vẫn tồn tại và Ngài hằng gìn giữ Hội Thánh của Ngài.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button