Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 3B Mùa Thường Niên 2024

Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu không hứa hẹn những thay đổi nhưng người kêu gọi dân chúng phải thực hiện sự thay đổi nơi chính họ trước “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm.” Hành trình sám hối và làm môn đệ Chúa Kitô phải được thực hiện liên tục suốt cuộc đời của ta. Biến đổi không xảy ra trong một sáng, một chiều nhưng dần dần và nhờ sức mạnh của Thánh Thần và mối quan hệ khắng khít giữa ta với Chúa Kitô. Hát thánh vịnh 24 lời kêu cầu lòng thương xót Chúa, chúng ta xin Ngài dạy bảo ta về đường lối của Ngài. Bước theo Ngài ta sẽ đi trong ân sủng và chân lý.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button