Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn lễ Chúa Ba Ngôi năm A 2023

Mầu nhiệm Một Chúa ba Ngôi là trọng tâm của Đức Tin Công Giáo. Mỗi lần làm dấu là chúng ta tuyên xưng vào tình yêu và sự hiệp nhất của ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha là Đấng Sáng tạo, Chúa Con là Đấng Cứu chuộc, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa. Như thế, mỗi người chúng ta đều là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa, tức là được Chúa ban cho hiện hữu làm người, được Chúa cứu chuộc và hôm nay đang được Chúa thánh hóa hướng dẫn. Để sống xác tín vào Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi thánh Phaolô khuyên chúng ta “Anh em hãy gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau. Hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương, sẽ ở trong anh em”. Xin cho chúng ta hiểu và ý thức sống đời Kitô Hữu trong yêu thương và hiệp nhất. Qua đó, đời sống của chúng ta sẽ là một lời ca ngợi và tôn vinh Chúa muôn đời.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button