Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật VIII Thường Niên | Lễ Chúa Ba Ngôi

Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Lời dẫn Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm B – TV 32

Tuyên xưng Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu. Hát Thánh Vịnh giờ đây ta ca ngợi Thiên Chúa là Cha toàn năng Đấng tạo thành trời đất muôn vật. Đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Lời của Người không những chỉ tạo thành muôn vật nhưng còn phú bẩm vào đó tràn đầy ân sủng để khi ta hưởng dụng ta nhận biết Người yêu thương ta. Tất cả những điều tốt lành Thiên Chúa đã thực hiện trải dài theo lịch sử nhân loại đều nhằm chuẩn bị cho một mạc khải yêu thương tột cùng. Đó là Chúa Cha ban Con Một cho thế gian để những ai tin vào Con của Người thì không phải chết nhưng được sống đời đời, được hiệp thông vào sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tất cả những ai tin vào Người Con đều được Chúa Cha kêu gọi làm thành Hội Thánh, một dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng. Chúng ta cùng cầu nguyện.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Bài liên quan

Back to top button