Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật XI Thường Niên

Mùa Thường Niên năm B - Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên, Năm B – TV 91

Suy niệm dụ ngôn người gieo hạt, ta nhận biết rằng Chúa Giêsu đã khai sinh Hội Thánh bằng việc rao giảng Tin Mừng, loan báo Nước Thiên Chúa đã hứa trong Kinh Thánh từ ngàn xưa. Rồi, dụ ngôn hạt cải cho ta hiểu và tin rằng nước ấy là Hội Thánh sẽ ngày càng lan rộng cho đến khi được chính Thiên Chúa hoàn tất trong ngày tận thế. Ngày đó, mọi người công chính từ Ađam cho đến người được tuyển chọn cuối cùng sẽ được quy tụ trong Hội Thánh hoàn vũ bên cạnh Chúa Cha. Thánh vịnh hát hôm nay cho ta biết ai là những người công chính vừa nói ở trên. Đó là những người biết sống cậy dựa vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, biết lấy việc khen ngợi Thiên Chúa để mưu ích cho phần rỗi mình và việc rao truyền tình thương của Ngài làm niềm hân hoan.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button