Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật XII Thường Niên

Mùa Thường Niên năm B - Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 12B Mùa Thường Niên – TV 106

Sóng gió giữa biển cả cuộc đời vẫn đang xảy ra trong thế giới, trong giáo hội, trong đất nước và trong chính gia đình chúng ta. Có những lúc tưởng như Thiên Chúa đã ngủ quên và Ngài để cho cơn sóng sự dữ gào thét, vùi dập chúng ta. Chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện và kêu xin “Chúa ơi, chúng con chết mất!”. Lúc đó, chỉ có Đức Tin mới giúp chúng ta kiên vững cầu nguyện và hết lòng tin tưởng rằng khi cần thiết Chúa sẽ ra tay. Thánh Catarina Sienna khuyên rằng: “Đừng bất bình và nổi loạn! Vì tất cả mọi sự đều bởi tình thương mà ra. Mọi sự đều được xếp đặt để con người đạt đến ơn cứu độ. Thiên Chúa không làm gì khác ngoài mục đích đó.” Bởi thế, chúng ta hãy xin ơn Chúa  cho chúng ta luôn kiên vững trong đức tin, bền bỉ trong đức cậy và tràn đầy đức mến. Thánh vịnh hôm nay khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa đang hiện hữu trong thuyền đời chúng ta và Ngài sẽ khiến biển yên, gió lặng. Chúng ta  hãy cùng nhau tán tạ Chúa bởi đức từ bi Người còn muôn thủa.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button