Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca trong tuần lễ sau Chúa Nhật 3 mùa Thường Niên năm A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Ba 24.01 thánh Phanxicô Salêsiô

Thứ Tư 25.01 thánh Phaolô trở lại

Thứ Năm 26.01 thánh Timôthêô và thánh Titô

Thứ Bảy 28.01 thánh Tôma Aquinô

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

 

Bài liên quan

Back to top button