Độc nhất vô nhị | Chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

Độc nhất vô nhị

Albert Lexie là một người hiếm có.

Lúc nhỏ, ông rất nghèo và phải bỏ dở việc học.

Giờ đây, Lexie đã 56 tuổi, và kiếm sống bằng nghề đánh giày. Ông làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ.

Ông tính tiền 2 đô cho một lần đánh giày của bác sĩ, và mỗi năm ông kiếm được 9.000 đô. Ngoài ra, ông còn được các bác sĩ cho tiền boa.

Lexie không giàu có, nhưng ông đã tặng tất cả tiền boa của mình cho bệnh viện. Từ năm 1985, ông đã tặng 40.000 đô để giúp trẻ em mắc bệnh.

Bác sĩ Samuel Kocoshis, một khách hàng thường xuyên, nói rằng:

 – Việc làm của Albert cũng quan trọng như việc làm của bác sĩ. Ông ta đích thực là một người có lòng nhân hậu.

MAI NHẬT THI
Sưu tầm và biên tập

ONE IN A MILLION

Albert Lexie is one in a million.

Today, Lexie, 56, makes living by shining shoes. He works at the Children’s Hospital in Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

He charges $2 to shine dictors’shoes and makes about $9,000 per year. In addition, he gets tips from the doctors.

Luxie is not well-off, but he gives all his tips away to the hospital. Since 1985, he has given more than $40.000 to help sick kids.

– Albert ‘s work is as important as any doctor’s work – Dr. Samuel Kocosbis said – He is a true humanitarian.

(This is a true story which happened in PITTSBURGH, PA,USA.)