Lợi ích của Sự Tha Thứ | Sống Đẹp

Lợi ích của Sự Tha Thứ

Sự phản bội, gây hấn, và đơn giản chỉ là sự lãnh cảm: Có hàng triệu cách để mọi người có thể làm tổn thương chúng ta và sự tha thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dù bạn bị xe khác va trúng khi giao thông, bị mẹ chồng (vợ) xem thường, bị chồng (vợ) phản bội hoặc bị đồng nghiệp nói xấu, hầu hết chúng ta phải đối mặt với nhiều tình huống mà chúng ta có thể chọn để trả đũa hoặc tha thứ. Nhưng sự tha thứ, giống như rất nhiều điều trong cuộc sống, là nói dễ hơn làm.

Sự tha thứ có thể là một thử thách vì nhiều lý do. Đôi khi, sự tha thứ có thể bị nhầm lẫn với việc chấp nhận bỏ qua những gì ai đó đã làm cho chúng ta. “Tốt. Tại sao không làm lại điều đó?”

Sự tha thứ có thể khó khi người ta làm điều sai trái với chúng ta dường như không xứng đáng để chúng ta tha thứ – Thật khó để chúng ta nhớ rằng sự tha thứ có ích với người tha thứ hơn là cho người được tha thứ. Trên hết, sự tha thứ đặc biệt đầy thách thức bởi vì thật khó để bỏ qua những gì đã xảy ra. Tuy nhiên điều quan trọng là bỏ qua và tha thứ. Dưới đây là một số lý do:

+ Theo nghĩa đen thì tha thứ là tốt cho tim của bạn.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Hành vi nhận thấy sự tha thứ được đi kèm với nhịp tim và huyết áp thấp hơn, cũng như làm giảm căng thẳng.

Điều này có thể mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài cho trái tim của bạn và sức khỏe nói chung.

+ Một nghiên cứu sau đó tìm thấy sự tha thứ có liên quan tích cực với năm giải pháp về sức khỏe: triệu chứng thể chất, các loại thuốc từng được dùng, chất lượng giấc ngủ, mệt mỏi, và cơ thể lên tiếng.

Có vẻ như việc giảm ảnh hưởng tiêu cực (triệu chúng trầm cảm), củng cố tinh thần, quản lý xung đột và giảm căng thẳng được tìm thấy qua sự tha thứ, tất cả đều có một tác động đáng kể đối với sức khỏe tổng thể.

+ Một nghiên cứu thứ ba, được công bố trong Bản tin Tính cách và Tâm lý học Xã hội.

Một nghiên cứu thứ ba, được công bố trong Bản tin Tính cách và Tâm lý học Xã hội. cho thấy sự tha thứ không chỉ khôi phục những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi tích cực đối với bên gây lỗi (nói cách khác, sự tha thứ khôi phục các mối quan hệ với tình trạng tích cực trước đó), tuy nhiên những lợi ích của sự tha thứ lan tỏa những hành vi tích cực tới những người bên ngoài của mối quan hệ.

Sự tha thứ có liên quan đến sự tình nguyện hơn, quyên góp cho từ thiện và những hành vi vị tha khác. (Và ngược lại cũng đúng với việc không tha thứ.)

Vì vậy, tóm lại, sự tha thứ tốt cho cơ thể của bạn, mối quan hệ của bạn, và cả vị trí của bạn trên thế giới này. Đó là lý do đủ để thuyết phục hầu như bất cứ ai làm một việc là bỏ qua sự giận dữlàm việc trên sự tha thứ.

Cuộc sống qua lăng kín

 

The Benefits of Forgiveness

Betrayal, aggression, and just plain insensitivity: People can hurt us in a million ways, and forgiveness isn’t always easy. Whether you’ve been out off in traffic, slighted by your mother-in-law, betrayed by a spouse, or badmouthed by a co-worker, most of us are faced with a variety of situations that we con choose to ruminate over or forgive. But forgiveness, like so many things in life, is easier said than done.

Forgiveness can be a challenge for several reasons. Sometimes forgiveness can be confused with condoning what someone has done to us: “That’s OK. Why not do it again?”

Forgiveness can be difficult when the person who wronged us doesn’t seem to deserve our forgiveness – It’s hard to remember that forgiveness benefits the forgiver more than the one the one who is forgiven. Ultimately, forgiveness is especially challenging because it’s hard to let go of what’s happened. However, its important to let go and forgive. Here are some reasons why:

            + Forgiveness is good for your heart – literally. One study from the Journal of Behavioral Medicine foud forgiveness to be associated with lower heart rate and blood pressure as well as stress relief. This can bring long-term health benefits for your heart and overall health.

            + A letter study found forgiveness to be positively associeted with five measures of health: physical symptomes, madications used, sleep quality, fatigue, and sometic complaints, it seems that the reduction in negative affect (depressive symptoms), strengthened spirituality, conflict management and stress selief one finds through forgiveness all have a significant impact on overall health.

            + A third study, publish in the Personality and Social Psychology Bulletin, found that forgiveness not only restores positive thoughts, feelings and behaviors  toward the offending party (In other words, forgiveness restores the relationship to its previous positive state), but the benefits of forgiveness spill over to positive behaviors toward others outside of the ralationship. Forgiveness is associated with more volunteerism, donating to charity, and other altruistic bahaviors. (And the converse is true of non-forgiveness.)

So, to sum it up, forgiveness is good for your body, your relationships, and your place in the world. That’s reason enough to convince virtually anyone to do the work of letting go of anger and working on forgineness.

Life through a lens