Tượng đài Colossus ở hải cảng Rhodes Hy Lạp

Tượng đài Colossus ở hải cảng Rhodes Hy Lạp

Xây dựng: Từ đầu những năm 200 trước Công Nguyên (BC)

Địa điểm: Gần cảng Rhodes, một hòn đảo Hy Lạp ở biển Aegean.

Lịch sử: Nhà điêu khắc Chares người Hy Lạp và phân xưởng của ông đã làm việc suốt 12 năm để xây dựng một bức tượng bằng đồng khổng lồ để tỏ lòng tôn kính vị thần mặt trời Helios. Người ta cho rằng bức tượng, kỷ niệm sự thống nhất của 3 thành phố trung ương của Rhodes, đã từng tọa lạc trên một mũi đất nhìn xuống mặt biển.

Cao xấp xỉ 41 mét, tượng đồng Colossus sánh ngang với tượng Nữ Thần Tự Do ở Mỹ. Những khối đá tảng và những khung sắt bên trong giúp nâng đỡ bức tưởng rỗng. Nhưng chỉ được 56 năm từ sau khi được xây dựng, một trận động đất dữ dội đã phá hủy bức tượng.

(Theo 7 kỳ quan của thế giới cổ đại)

_____________

The Colossus of Rhodes

Built: Early 200s B.C.

Location: Near harbor of Rhodes, a Greek island in Aegean Sea.

History: The Greek sculptor Chares anh his shop work 12 years to build a giant bronze statue in honor of the sun god Helios. The statue, celebrating the unity of Rhodes three city-state, is believed to have stood on a promontory overlooking the water.

At approximately 120 feet, the bronze Colossus stood almost as high as the Statue of Liberty in the United States. Interior stone blocks and iron bars supported the hollow statue. Just 56 years after it was built, a strong earthquake destroyed it.

(According to The seven wonders of the ancient world)