11 điều cần biết về Thánh Giuse | James & Joseph Lập

James & Joseph Lập chuyển ngữ
***

https://wp.en.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/web3-saint-joseph-carpenter-shutterstock_52352377.jpg

Kinh cầu cùng Thánh Cả Giuse Lao Động

Lạy Thánh Cả Giuse,
với công việc của đôi tay và mồ hôi trán,
Ngài đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
và Ngài được Con Chúa cùng làm việc chung.

Xin dạy con làm việc như Ngài,
với sự kiên nhẫn và bền bỉ,
vì Chúa và những ai
Chúa giao cho con cấp dưỡng.

Xin dạy con nhận thấy
nơi những người đồng nghiệp của con
mà Đức Kitô muốn đến ngự trị,
có được tâm hồn bác ái và chịu đựng tất cả.

Xin cho con nhìn công việc với con mắt đức tin
để con nhận ra trong đó phần đóng góp của con
vào công cuộc sáng tạo của Chúa
và việc cứu chuộc của Đức Kitô

nên luôn hãnh diện về việc lao động.

Khi mọi việc dễ dàng và hiệu quả,
Xin nhắc con phải tạ ơn Chúa.
Nhưng khi nó trở nên nặng nề,
Xin dạy con biết dâng lên Chúa
để đền bù tội lỗi của con và toàn thế giới.

17.2.2021,
James & Joseph Lập