Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ trực tuyến: Nhà Thờ Đức Bà – Thứ Hai | 10.08.2020, Thánh Laurensô

Thánh Lễ trực tuyến: THỨ HAI TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN
Ngày 10.08: Kính Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo
do linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền chủ sự,
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Hai ngày 10.08.2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button