Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 04.02.2022

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây

Bài đọc:   Hc 47,2-11
Với trọn cả tâm tình, vua Đavít hát lên những khúc thánh thi và yêu mến Thiên Chúa.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Gerard_van_Honthorst_-_King_David_Playing_the_Harp_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Gerard_van_Honthorst_-_King_David_Playing_the_Harp_-_Google_Art_Project.jpg

Lời Chúa trong sách Huấn ca.
Như mỡ được tách ra từ hy lễ kỳ an, vua Đa-vít cũng được chọn giữa hàng con cái Ít-ra-en. Ông chơi giỡn với sư tử như với dê tơ, nô đùa với gấu như với chiên nhỏ. Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ mà rửa nhục cho dân, khi vung dây phóng đá hạ tên Go-li-át ngạo mạn đó sao? Vì ông đã kêu cầu Đức Chúa Tối Cao, Đấng ban cho ông sức mạnh để loại trừ một kẻ thạo nghề binh đao và nâng cao uy thế của dân tộc. Bởi thế, ông được tôn vinh vì đã giết mười ngàn tên địch; thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển vì Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông. Ông đã đánh tan địch thù tứ phía, tận diệt các đối thủ Phi-li-tinh; ông đập tan sức mạnh chúng mãi mãi. Trong hết mọi việc làm, ông dùng lời tôn vinh chúc tụng mà ngợi khen Đấng Thánh Tối Cao; với trọn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi tỏ lòng yêu mến Đấng tạo thành ông. Ông cắt đặt ca viên, để trước bàn thờ, họ hát những bài ca thánh thót. Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng, và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo, để trong những ngày ấy, Danh Thánh được ca khen và từ sáng sớm, lời chúc tụng vang lên trong đền thánh. Đức Chúa đã xoá bỏ tội lỗi của ông và nâng cao uy thế ông luôn mãi. Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước: cho vương quyền ông muôn năm tồn tại, và ban cho ông ngai vinh hiển trong Ít-ra-en. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng: Mc 6,14-29
Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Kẻ khác nói: “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy!” Số là vua Hê-rô-đê đã sai đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê nể sợ ông Gio-an vì biết ông là người công chính thánh thiện;  vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”. Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả”. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm”. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề, và khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa. 

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/3tFRN128z6ArU9t9HBaC7s/f280f678fb2fe6f7ef05f381683ec2f3/FR-Evangile-Illustre-2016-02-05.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Aussitôt il envoya un garde avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. Le garde s’en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Mc 6,14-29)

Bài liên quan

Back to top button