Café đenQuán ven đường

Người phụ nữ thống hối được tha thứ | Súp tối 67 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Có người Biệt phái kia mời Chúa Giêsu tới dùng bữa với mình. Người đến nhà người Biệt phái và vào bàn ăn.

Và kìa một phụ nữ, một người tội lỗi trong thành. Biết Người dùng bữa tại nhà người Biệt Phái, chị xách theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm.

Ðứng phía đàng chân Người, chị ta khóc nức nở, nước mắt rớt ướt đẫm chân Người.

Chị xỏa tóc lau chân Người, tha thiết hôn chân Người và xức dầu thơm.

Thấy vậy, người Biệt phái đã mời Người nghĩ bụng: “Ông này, nếu quả thực là tiên tri, ắt phải biết người đàn bà đang đụng vào mình kia là ai và thuộc hạng nào chứ: Một người tội lỗi!” Biết vậy, Chúa Giêsu nói với ông: “Simon, tôi có một điều muốn nói với ông”. Ông đáp: “Thưa Thầy, xin cứ nói”.

“Hai người mắc nợ với một chủ kia; một người nợ năm trăm đồng quan, một người nợ năm mươi. Bởi họ không có gì mà trả nợ, nên ông đã tha nợ cho cả hai. Vậy trong hai người ấy, ai sẽ cảm mến ông chủ nợ hơn?”

Ðáp lại, Simon nói: “Tôi nghĩ là người đã được ông tha nợ nhiều hơn”. Và Người nói với ông: “Ông đã xét đúng lắm”.

Quay lại phía người phụ nữ, Ngài nói với Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, ông không đổ nước lên chân tôi; còn chị ấy lấy nước mắt mà tưới đẫm chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.

Ông không hôn chào tôi; còn chị ấy, từ lúc vào, không ngớt tha thiết hôn chân tôi. Ðầu tôi, một chút dầu ông cũng không xức, còn chị ấy lấy thuốc thơm mà xức chân tôi.

Vì thế, tôi bảo ông: Tội của chị ấy nhiều đó, nhưng đã được tha rồi vì chị ấy đã yêu mến nhiều. Ai được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Người nói với chị kia: “Tội lỗi của chị đã được tha!”

Bấy giờ các người ngồi chung bàn mới nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?”

Nhưng Người nói cùng người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bằng an!”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Dụ ngôn rượu mới và bầu da cũ
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

67. Người phụ nữ thống hối được tha thứ
66. Chúa Giêsu và trẻ em
65. Người thanh niên giàu có
64. Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong
63. Hai chị em Matta và Maria
62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Back to top button