Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 11.06.2020 | Thánh Barnaba, tông đồ

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng   Mt 10,6-13
Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ: “Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Đó là lời Chúa. 

https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61873593_2033469263430104_7007107416777031680_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=e3f864&_nc_oc=AQnniUtoWXwyb1U-68Th0dxmppsqaiMUV3W84zQYsm3hGmN4xtiMrd2IM4e6llG-6mHVD0PDGFo-qdNK5k3ib-bm&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=b4da5905e79ead589099ca67977a1f07&oe=5F06B6FA
Thánh Barnaba, Tông đồ

Bài liên quan

Back to top button