Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 12.03.2022

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây 
(Có hát Thánh Vịnh Đáp ca sau Bài Đọc)

Bài đọc:  Đnl 26,16-19
Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.

Lời Chúa trong sách Đệ nhị luật
Ông Mô-sê nói với dân rằng: “Hôm nay, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Hôm nay, anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người. Hôm nay, Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người như Người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người, rằng Người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng, xét về danh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây 

Tin Mừng: Mt 5,43-48
Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “”Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/5Xt8080rRH1U6x0jnykhXR/41fe86a22def3e008423287e7cd4834b/FR-Evangile-illustre-2015-06-16.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. (Mt 5, 43-48)

 

Bài liên quan

Back to top button