Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 12.12.2020 | Đức Mẹ Guadalupe

Mời nghe các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây.

Bài đọc 1 Hc 48,1-4.9-11
Ông Ê-li-a lại đến.
Bài trích sách Huấn ca.
Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện,
ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.
Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,
và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.
Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,
và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.
Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,
ông thật là vinh quang hiển hách !
Ai có thể tự hào được nên giống như ông ?
Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,
ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa
trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,
và tái lập các chi tộc Gia-cóp.
Phúc cho ai được nhìn thấy ông,
và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,
vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng Mt 17,10-13
Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/5S26OxIkVo6R0IkrLtpp4e/02b379e3b015af59cca43f1a628cfac9/FR-Evangile-Illustre-2014-12-13v1.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Le Fils de l’homme va souffrir par eux. (Mt 17, 10-13)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết : Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

https://i.pinimg.com/originals/3d/f9/15/3df9154a62ee1fb92b9c274081a6e04a.jpg
Đức Mẹ Guadalupe

Bài liên quan

Back to top button