Hội ngộ An Long tháng Sáu 2022

Tin & ảnh Zắc Dũng

Vào ngày 13 tháng 06 năm 2022, dịp lễ Thánh Antôn quan thầy bổn mạng Cha sở Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Cha Marcel Trần Văn Tốt, nguyên Hạt trưởng, cha sở họ đạo Cao Lãnh (nghỉ hưu) cùng với Cha Phêrô Bùi Sĩ Thanh (TTMV) – Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên, cha giáo Chủng viện Dự bị Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII – Cha Phêrô Nguyễn Hải Đăng, cha phó giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho và anh em Ban Đại diện Ccs. Gioan 23 đã đến Họ đạo An Long Huyện Tam Nông Đồng Tháp để mừng bổn mạng Cha sở Antôn Tiếng và thăm hỏi các anh em linh mục trẻ trong Hạt Cao Lãnh và Hạt Cù Lao Tây.

Trên đường đi anh em đã dừng chân tạm nghỉ tại nhà thờ Cao Lãnh sau đó trực chỉ đến ‘’thủ phủ’’ An Long vào lúc 10 giờ 30. Tại đây ‘’phái đoàn’’ Mỹ Tho đã được cha Antôn Tiếng tiếp đón nồng hậu và thân tình.

Nhà thờ Cao Lãnh.

Cha Marcel Tốt – Cha Phaolô Xuyên – Thầy Phong giúp xứ –
Ông đại diện Hội đồng họ đạo Cao Lãnh.

Đại diện Ccs. Gioan 23: Đặng Văn Ấu và Hồ Bá Lịnh.

Cha Sĩ Thanh – Cha Hải Đăng và anh Hoàng tài xế.

Nhà Thờ giáo xứ An Long