Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 14.09.2023 | Suy tôn Thánh Giá

Suy tôn Thánh giá

Giáo hội dành ngày 14 tháng 9 hằng năm để cử hành lễ Suy tôn Thánh Giá, và cách riêng cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá. Thông thường Thánh Giá là biểu tượng của sự trừng phạt. Thế nhưng Thánh Giá đã được Chúa Giêsu tôn vinh như chiếc thang đưa về quê trời. Thánh Phaolô đã từng nói: “Chúng tôi rao giảng một Ðấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Ðấng ấy chính là Ðức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa”. (1Cr 1,23-24). Ðiều này cho thấy rằng đời sống của người Kitô hữu không thể không có thánh giá. Như Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi”  (Lc 9, 23).

Ngày lễ suy tôn Thánh Giá có liên quan đến việc tìm ra thánh tích Chúa Giêsu. Sau khi mai táng Chúa Giêsu vào trong mồ thì Thánh Giá được ném xuống một đường rãnh và bị phủ đất đá lên, vì thế người tín hữu lúc bấy giờ không thể tìm thấy. Năm 326, thánh Halena – mẹ của vua Constantinô Cả – đã tìm thấy Thánh Giá và trân trọng cất giữ trong nhà thờ Mộ Chúa. Năm 614, người Ba Tư xâm lược Palestine và chiếm đoạt thánh tích. Năm 629, hoàng đế Hêraclitô của Constantinople đánh thắng quân Ba Tư và đem Thánh Giá trở về Giêrusalem. Nhà vua muốn tự mình vác lấy Thánh Giá, thế nhưng khi vác Thánh Giá đến cổng thành, thì ông không thể nào đi vào thành được. Lúc đó Ðức Thượng phụ Dacaria đang đi bên cạnh nói rằng y phục lộng lẫy nguy nghi của nhà vua không phù hợp với sự khiêm hạ của Thánh Giá Chúa Kitô. Nghe vậy, nhà vua liền mặc áo vải thô và đi chân đất. Thế là ông có thể di chuyển Thánh Giá đến vị trí trước kia. Biến cố lạ lùng này là nguồn gốc của lễ Suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu ngày nay. (trích cgvdt.vn)

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc 1 MP3 Tại đây

Bài đọc 1:  Ds 21,4b-9
Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, sẽ được sống.

Lời Chúa trong sách Dân Số
Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.” Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. Dân đến nói với ông Mô-sê: “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.” Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. Đức Chúa liền nói với ông: “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.” Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài đọc 2 MP3 tại đây.
(Bạch Thảo đọc)

Bài đọc 2:   Pl 2,6-11
Đức Kitô đã tự khiêm hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê.
Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 Tại đây

Tin Mừng   Ga 3,13-17
Con Người sẽ phải được giương lên.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. 

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. (Jn 3,13-17)

Bài liên quan

Back to top button