Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 15.10.2022 | Thánh Têrêsa Giêsu

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc) 

Minh họa:: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc 1  Ep 1,15-23

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng Lc 12,8-12

 

Bài liên quan

Back to top button