Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 16.07.2020 | Đức Mẹ núi Carmêlô

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mt 11,28-30
Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. Đó là lời Chúa. 

https://i.pinimg.com/236x/7b/94/d7/7b94d724ab318f288d2cf26d2bd7546e--blessed-mother-mary-blessed-virgin-mary.jpg
Đức Mẹ Carmêlô

Bài liên quan

Back to top button