Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 23.11.2023 | Th. Clêmentê I, Giáo hoàng tử đạo – Th. Côlumbanô, Viện phụ

THÁNH CLÊMENTÊ I,
Giáo Hoàng Tử Ðạo (+ 110) | 23.11

Thánh Clêmentê I là vị Giáo Hoàng thứ 3 trong lịch sử Giáo Hội Công giáo. Ngài sống vào cuối thế kỷ I. Người ta không được biết nhiều về thời niên thiếu của ngài. Theo nội dung bức thư gửi cho tín hữu Corintô thì ngài là một nhà hùng biện, yêu mến Thánh Kinh và thấu suốt tư tưởng của Chúa Giêsu. Theo thánh Irênê kể lại thì: Thánh Phêrô truyền ngôi cho Linô, rồi Anacle kế vị Linô và sau Anacle là thánh Clêmentê. Khi lên ngôi Giáo Hoàng, thánh Clêmentê đã làm được những việc phi thường mà một trong những việc đó là dàn xếp cuộc phản loạn của giáo hữu Côrintô. Qua bức thư gửi cho họ, ta nhận thấy ngài là một vị Giáo Hoàng hiền từ, bác ái và khiêm tốn.

Dưới thời hoàng đế Trajan, thánh nhân bị bắt và bị kết án tử hình. Lý hình lấy đá cột vào cổ rồi quăng ngài xuống biển, xác thánh nhân đã được đưa về La Mã, dưới triều Ðức Giáo Hoàng Adrianô. (https://vntaiwan.catholic.org.tw/thanh/23thanh11.htm)

THÁNH CÔLUMBANÔ
Viện phụ | 23.11

Đừng nhầm lẫn với thánh Côlumba (lễ ngày 09.06). Thánh Côlumba là Tu viện trưởng và là nhà truyền giáo người Ireland.

Thánh Côlumbanô thành Luxeuil (tiếng IrelandColumbán, tức “bồ câu trắng”; LatinhColumbanus; 540 – 23 tháng 11 năm 615) là nhà truyền giáo Công giáo người Ireland vào tiền kỳ Trung cổ. Ông đã thành lập nhiều tu viện vào khoảng năm 590 ở khắp các vương quốc Frank và Lombard, nhất là Luxeuil (Pháp ngày nay) và Bobbio (Ý), và là người Ireland làm mẫu truyền giáo trong thời Trung Cổ tại châu Âu. Ông truyền các tu luật và truyền thống hối lỗi Celt. Nghi thức hối lỗi nhấn mạnh xưng tội riêng với thầy tu và sau đó sám hối theo thầy tu hướng dẫn. Ông cũng là một trong những nhà văn Latinh Ireland (Hiberno-Latin) sớm nhất được nhận ra. Thánh Côlumbanô là thánh bổn mạng người lái xe máy.

Tu luật Thánh Côlumbanô

Tu luật Thánh Côlumbanô chỉ có 10 chương, ngắn hơn Tu luật Thánh Biển Đức nhiều. Sáu chương đầu tiên nói về sự vâng lời, im lặng, đồ ăn, khó nghèo, hèn mọn, và đồng trinh. Trong các chương này, tu luật Côlumbanô giống với tu luật Biển Đức nhưng nghiêm ngặt hơn về nhịn ăn.
Khác với tu luật Biển Đức, luật sám hối trong chương 10 nhiều khi quy định trừng phạt thân thể. Tu sĩ được phạt nhịn ăn vì những lỗi nhỏ nhất. Tu sĩ mặc áo dài và mũ trùm đầu bằng lông cừu không tô màu. Họ dành nhiều thì giờ lao động chân tay, giống cách sống theo những tu luật khác.
Tu luật Thánh Côlumbanô được Công đồng Mâcon thứ 4 chấp nhận năm 627 nhưng đã được tu luật Biển Đức chủ yếu thay thế vào cuối thế kỷ. Trong vài thế kỷ, các đại tu viện tuân theo cả hai tu luật đồng thời. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Columbano)

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây

Bài đọc: 1 Mcb 2,15-29
Chúng tôi vẫn trung thành với Giao ước của cha ông chúng tôi.

Lời Chúa trong sách Macabê quyển thứ nhất.
Hồi ấy, các viên chức của vua An-ti-ô-khô, những người có nhiệm vụ cưỡng bách người Do-thái chối đạo, đã tới thành Mô-đin để tế thần. Nhiều người Ít-ra-en đã đến theo chúng. Nhưng ông Mát-tít-gia và các con thì họp lại thành nhóm riêng. Các viên chức của vua lên tiếng nói với với ông Mát-tít-gia rằng: “Ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giu-đa và những người còn ở lại Giê-ru-sa-lem đã làm. Rồi ông và các con ông sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc.” Ông Mát-tít-gia lớn tiếng đáp lại: “Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục! Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để xiêu bên phải, vẹo bên trái.” Ông vừa dứt lời thì có một người Do-thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ Mô-đin theo như chỉ dụ của vua. Trước cảnh tượng đó, ông Mát-tít-gia bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng: ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái tế thần. Rồi ông phá đổ đền thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật giống như ông Pin-khát trong vụ Dim-ri, con ông Xa-lu. Sau đó, ông Mát-tít-gia rảo khắp thành và hô lớn tiếng: “Ai nhiệt thành với Lề Luật và tuân giữ Giao Ước, hãy theo tôi!” Thế rồi, ông và các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản. Bấy giờ, nhiều người Do-thái muốn sống công minh chính trực đã xuống hoang địa và lập cư tại đó. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 Tại đây

Tin Mừng: Lc 19,41-44
Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”. Đó là lời Chúa.

Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant: “Ah! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux.” (Lc 19,41-44)

Bài liên quan

Back to top button