Café đenQuán ven đường

Khải hoàn vào thành Giêrusalem | Súp tối 74 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Khi cả nhóm tới gần Yêrusalem và đến Betphaghê, ở núi Cây Dầu

Bấy giờ Chúa Giêsu gọi hai môn đồ tới, bảo họ rằng: “Các anh hãy đi đến làng trước mặt kia và sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột sẵn đó cùng một lừa con bên cạnh, các ngươi hãy cởi dây và dẫn về cho Thầy.”

Nếu có ai nói gì với các anh, thì hãy trả lời Chúa cần đến chúng và rồi sẽ gửi lại ngay. Việc ấy đã xảy ra là để ứng nghiệm lời tiên tri:

“Hãy báo cho thiếu nữ Sion;
Này Vua ngươi đến cùng ngươi;
khiêm nhu, Ngài cỡi mình lừa,
trên lừa con, là con của con vật chở đồ. (Zechariah 9,9)

Các môn đồ đã đi làm theo lời Chúa Giêu truyền. Các ông dẫn lừa mẹ cùng lừa con về, trải áo choàng lên lưng chúng và Chúa Giêsu đã cỡi lên.

Còn đông đảo dân chúng trải áo choàng của họ trên đường, nhóm khác chặt nhánh cây mà lót trên lối đi.

Dân chúng, kẻ đi trước, người theo sau Ngài, hô lên rằng:
“Hoan hô Con Vua Ðavít!
Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến,
Hoan hô trên chốn cao vời!”.

Khi Chúa Giêsu vào Giêrusalem, cả thành náo động hỏi nhau: “Ông nầy là ai?” Dân chúng đáp lại: “Ngài là ngôn sứ Giêsu, người Nazaret, xứ Galilê”.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Cây vả bị chúc dữ
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

74. Khải hoàn vào thành Giêrusalem
73. Tiên báo cuộc khổ nạn và phục sinh
72. Sửa lỗi cho nhau thế nào?
71. Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh
70. Chúa Giêsu mục tử nhân lành
69. Dụ ngôn xây nhà trên cát
68. Dụ ngôn vải mới và bầu da rượu cũ
67. Người phụ nữ thống hối được tha thứ
66. Chúa Giêsu và trẻ em
65. Người thanh niên giàu có
64. Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong
63. Hai chị em Matta và Maria
62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Back to top button