Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 27.09.2021 | Thánh Vinh Sơn Phaolô

Các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.  

Bài đọc:  Dcr 8,1-8
Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.
https://truthnet.org/Zechariah/Chapter8/Jerusalem_Glory.jpgCó lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó. Đức Chúa phán thế này: Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín và núi của Đức Chúa các đạo binh là Núi Thánh. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem, các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ. Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao. Tại các quảng trường trong thành phố, đông đảo thiếu nhi tới vui đùa. Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Nếu đó là điều không thể được đối với số dân còn sót lại – trong những ngày ấy – thì cũng là điều không thể được đối với Ta chăng?  Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Đọc Tin Mừng MP3 tại đây.  

Tin Mừng: Lc 9,46-50
Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: Trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng, Người liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con”. Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!” Đó là lời Chúa. 

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/5iQmxb94dC00iw1nC5JGov/171687eb2d238dc5ca2f9d2dc2f0ddb1/FR-Evangile-illustre-2016-09-26-2019-09-30.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
En effet, le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand. (Lc 9, 46-50)
Thánh Vinh Sơn Phaolô

Vinh Sơn Phaolô (tiếng Pháp: Vincent de Paul, sinh 24.4.1581 – mất 27.9.1660) là một vị thánh của Giáo hội Công giáo Rôma. Ông sinh tại Pouy, Landes, Gascony, nước Pháp trong một gia đình nông dân nghèo. Lễ kính của ông trước đây là ngày 19.7, hiện nay được cử hành vào ngày giỗ của ông 27.9.

Ông nghiên cứu môn nhân tính hóa tại Dax trong trường dòng Phan Sinh (Cordeliers) và nhận bằng tú tài thần học tại Toulouse. Vinh Sơn thụ phong linh mục năm 1600 và lưu trú tại Toulouse cho đến khi đi Marseille để nhận thừa kế. Trên đường về từ Marseille, tàu của ông bị cướp và bị bọn hải tặc người Thổ bắt đưa đi Tunis và bị bán làm nô lệ. Sau khi cảm hoá người chủ để trở thành một Kitô hữu, linh mục Vinh Sơn được trả tự do vào năm 1607.

Sau đó, ông quay trở lại Pháp và nhận nhiệm sở tại một giáo xứ gần Paris. Ông thành lập các tu dòng từ thiện như Tu hội Nữ tử Bác ái (Congregation of the Daughters of Charity), với sự cộng tác của bà Louise de Marillac và Tu hội Truyền giáo (Congregation of Priests of the Mission, hay Lazarist).

Khi được vua Louis XIII bổ nhiệm làm Tổng Tuyên úy của những tù nhân khổ sai chèo thuyền chiến, ông có cơ hội để cải thiện đời sống tử tù của Pháp.

Vào năm 1705 tu viện trưởng Tu hội Truyền giáo Lazarists đề nghị tiến hành hồ sơ phong thánh (canonization) cho đấng sáng lập. Vào ngày 13.8.1729, Vinh Sơn Phaolô đã được Giáo hoàng Biển Đức XIII phong Chân phước (beatification) và được Giáo hoàng Clêmentê XII tuyên phong Hiển thánh (canonized) vào ngày 16.6.1737. Năm 1885, Giáo hoàng Lêô XIII tuyên bố thánh Vinh Sơn là thánh bổn mạng (quan thầy) của hội Nữ tu sĩ Bác ái (Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary). Thánh Vinh Sơn cũng là thánh bổn mạng của hội Nam tu sĩ Bác ái (Brothers of Charity). (Theo Wikipedia)

 

Bài liên quan

Back to top button