Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 28.10.2020 | Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng   Lc 6,12-19
Đức Giêsu chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.

Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous. (Lc 6,12-19)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-mon mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-mon biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đon đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa.

https://www.cristyli.com/wp-content/uploads/2015/10/Saints-Simon-and-Jude-e1446074315405.jpg
Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button