Café To GoQuán ven đường

Báo cáo quỹ CCS P. Minh Vĩnh Long 2024

Ban Đại Diện CCS P. Minh

BĐD CCS P.MINH VL

BÁO CÁO QUỸ

________

I. TỒN QUỸ sau kỳ họp lần thứ XXV ngày 14.07.2023:

19.237.000 đ + 20 USD. 

II. CHI:

 – 05.10.23: Phúng điếu Mẹ anh Thái Văn Trượng K64: 500.000 đ

 – 20.10.23: Hỗ trợ anh Nghĩa K66 nằm viện: 1.000.000 đ

 – 22.10.23: Phúng điếu anh Nghĩa K66: 1.000.000 đ

 – 25.10.23: Tiền thuê xe đi họ đạo Mai Hương. Chuẩn bị ngày giỗ Cha Antôn Thuật: 1.200.000 đ

 – Phụ Cha Mười Thường tổ chức giỗ Cha Antôn Thuật: 4.000.000 đ

 – 06.12.23: Hỗ trợ CCS Thanh K69, cứu cấp bệnh viện Cần Thơ: 2.000.000 đ

 – 27.01.24: Hỗ trợ CCS Thương Mặc Bắc K67, tai nạn giao thông, cứu cấp BV Chợ Rẫy: 1.500.000 đ

+ Tổng chi: 11.200.000 đ

 III. TỒN QUỸ: (17.02.2024)

8.037.000đ + 20 USD

Vĩnh Long, ngày 17.02.2024

TM BĐD CCSVL
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button