Café đenQuán ven đường

Các mối phúc thật | Súp tối | Truyện tranh Kinh Thánh 24

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Chúa Giêsu lên núi khi thấy dân chúng đi đến gặp Người.

Chúa Giêsu ngồi xuống và các môn đệ đến bên Người. Người bắt đầu dạy họ.

Phúc cho những ai nghèo khó, vì Nước Trời thuộc về họ.

Phúc cho những ai phiền muộn, vì họ sẽ được an ủi.

Phúc cho những ai hiền lành nhân hậu, vì họ sẽ được Đất làm gia nghiệp.

Phúc cho những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ.

Phúc cho những ai hay thương xót người khác, vì họ cũng sẽ được thương xót.

Phúc cho những ai có tấm lòng tinh sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc cho những ai tác tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc cho những ai phải chịu ngược đãi vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho những ai khi vì Thầy mà bị thiên hạ sỉ nhục, đánh đập và phỉ báng.

Hãy hân hoan và vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị bách hại như thế.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Muối và Ánh Sáng
    — —
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: 20 truyện tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2:

21. Con Người làm chủ ngày Sabbath
22. Tiệc cưới Cana
23. Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ
24. Các Mối Phúc Thật

Bài liên quan

Back to top button