Café To GoQuán ven đường

RIP | Ông cố Tôma Nguyễn Văn Thanh

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Ông cố TÔMA NGUYỄN VĂN THANH

Thân phụ Cha Phêrô Nguyễn Thái Ngọc
Giáo phận Mỹ Tho

Sinh 1954. Tại xã Tân Huề. Huyện Thanh Bình. Đồng Tháp

Về với Chúa lúc 19g23, Thứ Tư, ngày 28.09.2022 tại tư gia.
Giáo xứ Bến Siêu. Hưởng thọ 68 tuổi.

Tẩn liệm: 10g, Thứ Năm, ngày 29.09.2022.
Thánh Lễ An Táng: 9g30, Thứ Hai, ngày 03.10.2022.
An nghỉ tại Đất Thánh giáo xứ Bến Siêu.

Cầu cho linh hồn TÔMA.

____________

Bài liên quan

Back to top button