Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Têrêsa Hồ Thị Mầu

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long trân trọng bào tin:

BÀ TÊRÊSA HỒ THỊ MẦU

Thân mẫu của anh Võ Ngọc Thượng (P. Minh ’70)

Sinh năm 1930

Mất 5 giờ 15 ngày 01.10.2022
Thánh lễ an táng 9 giờ Thứ Hai 3.10.2022
tại Họ đạo Nhơn Phú, Măng Thít, Vĩnh Long.

Xin anh em giúp lời cầu nguyện,
phó thác linh hồn Bác Têrêsa
vào lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Chân thành phân ưu cùng gia đình.

Trân trọng báo tin.
Tm. anh em cựu Philipphê Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button