Ccs Gioan XXIII Mỹ Tho họp mặt Tân Niên Đinh Dậu

Zắc Dũng

Theo thông lệ hàng năm, anh em Gioan XXIII nhóm Sài Gòn tổ chức Tất Niên, nhóm Mỹ Tho tổ chức họp mặt Tân Niên. Năm nay do công việc của các Cha lớp đàn anh bận rộn những ngày sau Tết, nên ngày họp mặt Tân Niên đến ngày 07.02.2017 (11 Âm lịch) mới tổ chức được. Vì vậy thiếu vắng một số anh em đang làm việc không về dự được…

Nhưng không vì thế mà ngày họp mặt đầu năm buồn tẻ, ngược lại rất vui  vì ngoài sự có mặt của của Cha Khuất Đăng Tôn lớp 63, Cha Trần Kỳ Minh lớp 64, Cha Nguyễn Văn Sáng lớp 65 còn có:

– Cha Vũ Đức Yên lớp 66 từ bên Anh về.

– Placide Nguyễn Văn Quang lớp 65-XBVL 72 (Virginia).

– Quảng Trọng Hiển (Vancouver) lớp 67.

– Trần Kỳ Phát (Seatle) lớp 71 cũng về tham dự chung vui .

Rất tiếc vắng mặt anh Lê Minh Đức lớp 65 – GHHV Đà Lạt khóa 15 (Seatle)  đang đi du lịch Thái Lan…

Trước khi đến quán ăn Tạ Hiền dùng cơm thân mật, anh em đã đến giáo xứ An Đức cách Thành phố Mỹ Tho 4 km để thăm, chia sẻ và động viên Cha Hà Văn Quận đã bị tháo khớp xương đến gần đầu gối do căn bệnh tiểu đường di căn….

01Quảng Trọng Hiển (Vancouver).

03Lớp 67: Hiển – Trung – Hà

04Cha Jos. Yên – Huyền ( em QTH) – Chị Thủy (bà xả QTH).

05Hùng (65) – Hiển (67) – Cha Tôn (63) – Bình( 65).

10Placide Nguyễn Văn Quang gặp lại anh em sau 50 năm !

02 06 07 08 1112 13 14 15 16 17 18 19 20