Café To GoQuán ven đường

Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật tại Phước Hảo

Sáng ngày 10.11.2020, theo truyền thống hàng năm, Cha Ngô Văn Be đã tổ chức Lễ Giỗ cầu hồn cho Cha Antôn Ngô Văn Thuật tại Nhà Thờ Phước Hảo, Trà Vinh. Theo anh Lâm Hữu Tài, lễ Giỗ Cha Antôn lần nầy, thánh lễ đồng tế gồm 10 Cha và 35 anh em cựu Philipphê Minh về tham dự. Gởi đến anh em vài hình ảnh trong lễ Giỗ. Mong anh em cùng hiệp thông để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn Cha Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Philipphê Minh ngày xưa.

Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button