CCS P. Minh Vĩnh Long chân thành cảm tạ

Lâm Hữu Tài

Click phải vào ảnh –> View Image –> Xem ảnh phóng lớn – Ảnh Mic Đạt

Xin chân thành cám ơn Đức Cha Phêrô, Qúi Cha, Anh Em CCS (trong – ngoài VN) và Quí Ân Nhân đã ủng hộ tài chánh cho ngày họp mặt CCSVL lần 21 tại CV VL (14/7/2018).

Kính xin Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân cho Đức Cha, Quí Cha, Quí Ân Nhân và tất cả Anh Em.

TM BĐD CCSVL
Lâm Hữu Tài

THU CHI LẦN 21 HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN

Danh sách ủng hộ:
– Đức Cha Phêrô: 2.000.000 đ
– CCSVL Hải ngoại: 500 USD
– Hải CCSVL K68 – Úc: 2.000.000 đ
– Con gái anh Bảy CCSVL K62 Cái Muối: 1.000.000 đ
– Thọ CCSVL K66: 1.000.000 đ

TỔNG KẾT THU:
– 6.000.000 đ + 500 USD (11.520.000 đ)
– Anh em đóng góp: 7.290.000đ

– Tồn cuối (14/7/2018): 16.078.000 đ
Tổng thu:  40.888.000 đ

CHI:
– 12 bàn tiệc: 13.800.000 đ
– Gởi lại Chủng Viện: 4.000.000 đ
– Hỗ trợ 2 CCS bệnh: 2.000.000 đ
– Bia, rượu, nước ngọt, café: 1.680.000 đ
– Chụp hình kỷ niệm: 1.200.000 đ
– In băng rôn, thư mời: 350.000 đ
– Chi khác: 500.000 đ

TỔNG KẾT CHI: 23.530.000 đ
TỒN:  17.358.000 đ

PS: Anh Út Luôn đã nhận trực tiếp từ Đức Cha Phêrô 2.000.000 đ đóng góp vào quỹ AHPM Sài Gòn và 2.000.000 đ Đức Cha gởi giúp 2 con của anh Thành Võ và số tiền nầy đã được gởi đến Cha Antôn Tiếng trong ngày 16.07.2018.