Café đenQuán ven đường

Thánh Lễ trực tuyến – ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT | Ngày 19.04.2020

https://youtu.be/vCSr8B3tORw

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
CHÚA NHẬT tuần 2 PHỤC SINH
do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự.
Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 19 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Sunday of Divine Mercy (Second Sunday of Easter)
English Mass | 9:30 AM, April 19, 2020 (Live)

Bài liên quan

Back to top button