Café đenQuán ven đường

Cécilia Đỗ Cao Triều Nghi, Montreal, được ơn khỏi bệnh ung thư máu

Đọc thêm những bài khác về Ơn Lành của Cha PX Trương Bửu Diệp:
http://truongbuudiepapt.net/cha-px-truong-buu-diep/nhan-chung

 

Bài liên quan

Back to top button