Café đenQuán ven đường

Chữa lành gia nhân của viên đội trưởng | Súp tối 43 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Có một viên đội trưởng La Mã sống ở vùng lân cận Capharnaum. Ông ta là một người rất có quyền lực, chịu trách nhiệm quản lý hàng trăm binh lính. Viên đội trưởng này được dân Do Thái kính trọng và ủng hộ.

Gia nhân của viên đội trưởng bị bệnh nặng hấp hối. Viên đội trưởng cố gắng giúp đỡ người bệnh mà không làm được gì. Lúc ấy, Chúa Giêsu đang nổi tiếng chữa lành bệnh cho nhiều người. Thậm chí những người La Mã cũng nghe đến quyền năng chữa bệnh của Ngài.

Thông thường người La Mã và người Do Thái không ưa gì nhau. Chúa Giêsu là người Do Thái. Vì thế, viên đội trưởng mới nhờ các kỳ mục của người Do Thái đến xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho gia nhân mình. Những người  này rất lấy làm khó xử trước sự nhờ vả đó.

Nhiều người Do Thái kinh ngạc đầy ngưỡng mộ trước quyền năng của Chúa Giêsu, thế nhưng vẫn có vài người lãnh đạo Do Thái không thích Ngài. Những người ngưỡng mộ Ngài, ban đầu cũng còn lưỡng lự không muốn tiếp cận, nhưng khi thấy viên đội trưởng cũng kính trọng Ngài thì họ bèn nhận lời làm theo những gì ông ta nhờ.

Khi đến gặp Chúa Giêsu, họ cầu xin Ngài đến nhà viên đội trưởng. Họ nói với Ngài rằng viên đội trưởng xứng đáng cho Ngài quan tâm đến vì viên đội trưởng yêu mến dân Do Thái và đã xây dựng hội đường cho địa phương họ.

Chúa Giêsu đồng ý phá lệ để giúp đỡ viên đội trưởng người La Mã và gia nhân ông ta. Viên đội trưởng sống cách xa chỗ người Do Thái, ở vùng lân cận xứ Capharnaum, nơi có một khu đồn trú của quân La Mã. Nhiều người Do Thái không bao giờ đi vào nhà của một người vô đạo.

Khi Chúa Giêsu đến gần nhà viên đội trưởng, ông này phái những người bạn của mình ra nói với Ngài rằng: “Thưa Ngài, không dám làm phiền Ngài thêm nữa, tôi chẳng đáng cho Ngài ngự vào nhà tôi chỉ vì tôi xét thấy mình không xứng đáng đến gặp Ngài.”

Mặc dù là người có nhiều thế lực, viên đội trưởng lại rất khiêm tốn. Chúa vốn yêu thích những ai khiêm cung. Viên đội trưởng tin tưởng rằng Chúa Giêsu có quyền năng từ Thiên Chúa để chữa lành bệnh tật cho con người.

Viên đội trưởng nói với Chúa Giêsu rằng ông ta có quyền ra lệnh cho những người lính của ông đi thực hiện những điều ông muốn, và Chúa Giêsu cũng thế, Ngài có quyền ra lệnh chữa lành bệnh cho gia nhân ông ta.

Chúa Giêsu ngạc nhiên khi nghe điều này. Ngài quay sang đám đông đang theo mình và bảo họ: “… Ta không thấy được lòng tin mạnh thế này nơi dân Israel.” Viên đội trưởng đã tin vào Chúa Giêsu và quyền năng Thiên Chúa.

Khi những người bạn của viên đội trưởng quay về đến nhà ông ta, họ thấy ngôi nhà ngập tràn mừng vui vì người gia nhân đã hoàn toàn bình phục. Viên đội trưởng La Mã rất quyền lực, lại khiêm tốn và hơn hết là ông ta khôn ngoan sáng suốt đặt lòng tin vào Chúa Giêsu.

HẾT

Artist John Paul Stanley

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Dụ ngôn người gieo giống
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến…

41. Người ăn xin mù thành Giêricô
42. Chúa Giêsu gặp ông Giakêu
43. Chữa lành gia nhân của viên đội trưởng

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button