Ý Chúa trong mùa dịch Covid-19 qua 7 sự vui buồn của thánh Giuse

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Nguồn: WGPSG THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT lúc 15g00 thứ Sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi.