Café đenQuán ven đường

Ý Chúa trong mùa dịch Covid-19 qua 7 sự vui buồn của thánh Giuse

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Nguồn: WGPSG THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT lúc 15g00 thứ Sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi.

Bài liên quan

Back to top button