Café đenQuán ven đường

Cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô | Súp tối | Truyện tranh Kinh Thánh 48

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Lúc bấy giờ, trong nhóm Pharisêu,  có một người tên là Nicôđêmô, một thành viên trong hội đồng cai quản người Do Thái. Ông này tìm đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm và nói với Ngài rằng…

“Thưa Thầy, tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa phái đến. Vì chẳng ai có thể thực hiện được những điều kỳ diệu mà Thầy đã làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”

Chúa Giêsu đáp: “Ta nói thật với ông, một người sẽ không thể nào nhìn thấy được Nước Trời nếu người đó không được sinh ra lần nữa bởi ơn trên.”

Ông Nicôđêmô hỏi Người: “Làm sao mà một người đã già rồi lại được sinh ra lần nữa chứ? Người ấy không thể nào trở vào trong bụng mẹ để được sinh ra lần thứ hai, đúng không?”

Chúa Giêsu lại đáp: “Ta nói với ông sự thật quan trọng này, một người sẽ không thể nào vào được Nước Trời trừ khi người đó được sinh ra từ nước và Thần Khí.”

Cái gì được sinh ra bởi xác thịt cũng chỉ là xác thịt, còn cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Chớ có kinh ngạc khi tôi nói rằng các ông phải được sinh ra lần nữa bởi ơn trên”.

Làn gió có thể thổi đến bất cứ nơi đâu, ông nghe được tiếng gió nhưng ông không biết được gió từ đâu đến và gió sẽ đi đâu. Và cũng như thế với những ai được sinh ra bởi Thần Khí.”

Ông Nicôđêmô hỏi: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy của Israel mà ông lại không hiểu được những điều này ư?

Tôi bảo thật cho các ông, chúng tôi đang nói về điều chúng tôi biết và làm chứng điều chúng tôi đã nhìn thấy, nhưng các ông lại không chấp nhận lời chứng của chúng tôi.

Nếu tôi nói với các ông những chuyện trên thế gian này mà các ông còn không tin, thì thử hỏi làm sao các ông có thể tin được nếu tôi kể cho các ông nghe những chuyện trên trời? Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng đã từ trời xuống.

Như ông Môsê treo con rắn lên nơi hoang mạc…

… Con Người ắt cũng bị treo lên cao như vậy, để ai tin vào Người sẽ được sống muôn đời.”

Vì đây là cách Thiên Chúa yêu thế gian này: Người đã ban Con Một của mình, để ai tin vào Con của Người sẽ không phải chết và được sống đời đời.

Quả vậy, Thiên Chúa đã phái Con của Người xuống thế gian không phải để trừng phạt thế gian, nhưng chính nhờ Con của Người mà thế gian được cứu độ.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Người phụ nữ Samaritanô
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến…

41. Người ăn xin mù thành Giêricô
42. Chúa Giêsu gặp ông Giakêu
43. Chữa lành gia nhân của viên đội trưởng
44. Dụ ngôn người gieo giống
45. Dụ ngôn cỏ lùng
46. Dụ ngôn Nước Trời
47. Bánh hóa nhiều lần thứ hai

Bài liên quan

Back to top button