Café đenQuán ven đường

Bánh hóa nhiều lần thứ hai | Súp tối | Truyện tranh Kinh Thánh 47

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Chúa Giêsu đang ở vùng Decapolis, nơi đây có rất nhiều người không phải dân Do Thái đang sinh sống. Cả một đám đông đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy, họ không có gì để ăn cả.

Vì vậy, Chúa Giêsu gọi các môn đồ đế và bảo họ: “Ta thấy thương xót cho mọi người, họ đã đi theo ta suốt 3 ngày rồi mà không có gì để ăn. Nếu ta để họ bụng đói quay về nhà, họ sẽ ngã quỵ trên đường, nhiều người đã đến từ những nơi rất xa.”

Các môn đồ thưa rằng: “Ở một nơi hoang vắng thế này, tìm đâu ra đủ bánh mì cho nhiều người ăn?”

Ngài hỏi họ: “Các con có bao nhiêu bánh mì?” Họ đáp: “Dạ 7 ổ.”

Ngài bèn bảo đám đông ngồi xuống đất.

Rồi Ngài cầm lấy 7 ổ bánh và đọc lời tạ ơn. Ngài bẻ bánh ra đưa cho các môn đồ phân phát cho mọi người.

Và họ đã đãi bánh cho tất cả những ai đang ở đó.

Các môn đồ còn được vài con cá nhỏ. Ngài cũng cầm lấy, đọc lời tạ ơn và bảo họ đem đi chia cho mọi người.

Mọi người ăn no nê và những mẫu bánh vụn được gom lại đầy 7 chiếc giỏ.

Đám đông có khoảng 4 ngàn người. Sau đó Ngài đã giải tán họ.

Rồi Chúa Giêsu lên thuyền cùng các môn đồ đi đến miền Dalmanutha.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến…

41. Người ăn xin mù thành Giêricô
42. Chúa Giêsu gặp ông Giakêu
43. Chữa lành gia nhân của viên đội trưởng
44. Dụ ngôn người gieo giống
45. Dụ ngôn cỏ lùng
46. Dụ ngôn Nước Trời

Bài liên quan

Back to top button