Café To GoQuán ven đường

ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc và anh em Xuân Bích 72

Mic Đạt

3 giờ 45 trưa ngày 2 tháng Giêng năm 2011, anh em Cựu Xuân Bích 72 Vĩnh Long ghé Tòa Giám Mục Mỹ Tho thăm Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc.

Trong sân nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.
Từ trái qua: Mic Đạt – Lm Phượng – Lm Vinh – Lm Đằng – Đức – Lm Thắng
Lm Mười – Lm Đãm – Châu – Cường – Lm Lâm – Bá – Xuân – Sứ – Lm Tấn

ĐC Phaolô tiếp anh em tại TGM

ĐC Phaolô vui vẻ bắt tay Lớp trưởng 72

Lời chào thăm của Lớp XBVL72

Chân thành

Thoải mái

Chia sẻ

Lưu niệm trước Tòa Giám Mục Mỹ Tho
Hàng trước: Lm Lâm (CT) – Lm Tấn (VL) – Lm Đãm (VL) – Lm Thắng (CT)
ĐC Phaolô – Lm Mười (CT) – Lm Đằng (VL) – Lm Vinh (CT)
Hàng sau: Lm Phượng (CT) – Châu – Đức – Đạt – Cường – Bá – Xuân – Luân

Một tấm ảnh khác trong dịp nào đó không nhớ!

Anh Út Luôn – Tâm Lê – Đức Cha Phaolô – Cha Thành
Đức Cha mời người không uống rượu nâng ly… Thế mới ngặt!

Mic Đạt

Bài liên quan

Back to top button