Đôi giày cũ đi Paris | Phim tập 7 | Thắng Cảnh, Kiến Trúc, Lịch Sử

Đây là phim cuối trong 7 tập phim tài liệu du lịch Paris. Hy vọng những ai không có cơ hội thăm viếng Paris được thưởng thức một vài hình ảnh và cảm xúc về thủ đô Pháp quốc. Còn nếu có dịp, quý vị nên tham quan sớm vì Paris cũng như nhiều thành phố Âu châu khác đang bị tràn ngập bởi quá nhiều di dân từ Trung Đông, Phi châu, cũng như vô số du khách từ Trung Hoa. Họ đang làm thay đổi hình ảnh và nếp sống của Âu châu rất nhiều.
Chào tạm biệt.

—-
Xem lại: Đôi giày cũ đi Paris