Hình ảnh gần đây nhất với Cha Đằng tại Họ Bến Tre

NguoiAnGiang

Một vài hình ảnh gần đây nhất của anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn với Cha Sở Đaminh Đằng tại Nhà Thờ Họ Bến Tre. Ngày 22.04.2022. Nhà xứ Bến Tre.

NguoiAnGiang