Café To GoQuán ven đường

Hình cũ người xưa

Tâm Duy

Ai biết. Ai mất. Ai quên. Ai nhớ…

Cao Lãnh 1995

Cha Gioankim Tân 1975. Trước nhà nguyện ĐCV Vĩnh Long.

Cha Bùi Hoàng và Cha Trần Kỳ Minh

Cha Adrien Villard (Triệu Bá Vi). Trước Nhà Nguyện ĐCV Vĩnh Long 1975.

Cha Gastine và Lớp Triết năm 1969 – ĐCV Vĩnh Long

Lớp Triết Đại Chủng Viện Vĩnh Long (năm ?)

Kỷ niệm 1974 tại Đà Lạt. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tự (Giám Đốc ĐCV Vĩnh Long)

Tòa Giám Mục Mỹ Tho năm 1990

Đức Cha Thiện và Cha Chúc năm 1961

Đại Chủng Viện Vĩnh Long (nhiều lớp)

Đại Chủng Viện Vĩnh Long năm 1969

Đại Chủng Viện Vĩnh Long năm 1973

Nhóm đi học ở Sài Gòn

Linh mục Hạt Đồng Tháp năm 2004 tại Cao Lãnh

Thụy Sĩ năm 1982

Tâm Duy

Bài liên quan

Back to top button